دانلودرایگان نمونه سوالات درسی تمام دوره
نمونه سئوالات درسی از ابتدایی تا متوسطه وهنرستان شهرستان ملارد 

دبیران و دانش آموزان عزیز سلام به سمت راست مراجعه نمایید  (سئوالات موردنظرکلیک کنید)

پیشنهادات فراموش نشود                                

نمونه سئوالات ازدوره  ابتدایی،دوره  اول متوسطه، دوره دوم متوسطه

      هنرستان کاردانش وفنی وحرفه ای       

با کلیک درقسمت  سئوالات مورد نظر شما

(سمت راست )

باسلام واحترام حضور معلمان  محترم ودانش آموزان گرامی

مجموعه سئوالات زیر جهت استفاده شما عزیزان می باشد لذا جهت دانلود واستفاده از آنها بر روی گزینه  مورد نظر خود کلیک نموده و منتظر باشید

وهمچنین منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما  می باشیم لذا خواهشمندیم نظر خود را بفرمایید.

ایمیل:htt\\:m.sarlak2000@yahoo.com

سرویس پیام کوتاه :

30008172101010

با دریافت و مشاهده هر سئوال می توانید  با ارسال پیامک  نمونه سئوالاتی که نیازمندید را درخواست نمایید تا در اینجا قرار دهیم .

معاونت آموزش متوسطه

اداره آموزش وپرورش شهرستان ملارد

منتقدok/ab

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در قسمت  تماس  با ما یا

نظر بدهید اعلام نمایید.منتظریم

 

[ دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1390 ] [ 10:32 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ جمعه دهم بهمن 1393 ] [ 9:12 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه شانزدهم دی 1393 ] [ 11:19 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه شانزدهم دی 1393 ] [ 11:14 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
ریخ امتحان  
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي )
81
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي )
32
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
35
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم تجربي )
105
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
764
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
102
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
304
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم تجربي )
102
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم تجربي )
147
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( چهارم رياضي )
53
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی 2- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم تجربي )
189
8 دی 1393
(جدید)
امتحان حسابان- دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( سوم رياضي )
191
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 2 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( دوم رياضي,دوم تجربي )
152
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 1 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
339
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم تجربي )
69
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان
( چهارم رياضي )
64
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
424
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
148
8 دی 1393
(جدید)
امتحان حسابان + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي )
90
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم تجربي )
114
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ اموزش
( سوم تجربي )
160
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم تجربي )
112
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم رياضي )
36
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي )
366
8 دی 1393
(جدید)
امتحان حسابان + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي )
76
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي )
288
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم تجربي )
630
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطی
( چهارم تجربي )
335
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم انساني )
137
8 دی 1393
(جدید)
امتحان تاریخ ادبیات + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم انساني )
103
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
383
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم تجربي )
346
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم تجربي )
306
8 دی 1393
(جدید)
امتحان حسابان + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي )
423
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
447
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
1066
8 دی 1393
(جدید)
امتحان دیفرانسیل+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم رياضي )
167
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم انسانى )
86
8 دی 1393
(جدید)
امتحان تاریخ ادبیات + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم انساني )
105
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم تجربي )
317
8 دی 1393
(جدید)
امتحان زیست شناسی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم تجربي )
343
8 دی 1393
(جدید)
امتحان حسابان + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي )
272
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی 2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
680
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ریاضی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد vshgj
( اول دبيرستان )
709
8 دی 1393
(جدید)
امتحان ادبیات فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد راهنمایی رسالت
( اول متوسطه 1 )
350
7 دی 1393
(جدید)
امتحان ادبیات فارسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد راهنمایی رسالت
( سوم راهنمايي )
251
7 دی 1393
(جدید)
امتحان تاریخ ادبیات + پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد رسالت
( سوم انسانى )
220
7 دی 1393
(جدید)
امتحان تاریخ ادبیات + پاسخ -دی ماه 93،مدارس سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
155
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
1221
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی1 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
1050
6 دی 1393
(جدید)
امتحان علوم - دی ماه 93،سرای دانش _واحد وصال
( اول متوسطه 1 )
958
6 دی 1393
(جدید)
امتحان علوم - دی ماه 93،سرای دانش _واحد وصال
( سوم راهنمايي )
1002
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
1034
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
708
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
577
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
1352
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
1400
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
936
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( دوم رياضي,دوم تجربي )
562
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی1 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
1377
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( دوم رياضي,دوم تجربي )
557
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد
( اول دبيرستان )
1360
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی 1+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سیدخندان
( اول دبيرستان )
1656
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
811
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
885
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
1240
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
1194
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی 3+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
675
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
802
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
1729
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
1042
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
849
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
1339
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی پیش دانشگاهی+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم رياضي,چهارم تجربي,چهارم انساني )
1743
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی 3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي,سوم انسانى )
1590
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی 2 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي,دوم انساني )
1617
6 دی 1393
(جدید)
امتحان دین و زندگی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
2804
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی پیش دانشگاهی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
3901
3 دی 1393
(جدید)
امتحان تاریخ ایران و جهان - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم انسانى )
584
3 دی 1393
(جدید)
امتحان فلسفه - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم انساني )
510
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
2100
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی 3 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2356
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی 2- دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3159
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی1 - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام
( اول دبيرستان )
5005
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی پیش دانشگاهی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
2168
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی 3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2253
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب
( اول دبيرستان )
6241
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
2112
3 دی 1393
(جدید)
امتحان اقتصاد- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد رسالت
( دوم انساني )
1202
3 دی 1393
(جدید)
امتحان تاریخ ایران و جهان 2+ پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم انسانى )
555
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی 3 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2074
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی 1 + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( اول دبيرستان )
9929
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی2 + پاسخ -دی ماه 93،سرای دانش _واحد رسالت
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3709
3 دی 1393
(جدید)
امتحان فلسفه + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( چهارم انساني )
650
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی3+پاسخ- دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3388
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی2+پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( دوم رياضي,دوم تجربي )
4188
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی1+پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش
( اول دبيرستان )
5898
3 دی 1393
(جدید)
امتحان فلسفه - دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین
( چهارم انساني )
629
3 دی 1393
(جدید)
امتحان اقتصاد- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین
( دوم انساني )
1722
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
2517
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی3- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین
( سوم رياضي,سوم تجربي )
2223
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی2- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3705
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد فلسطین
( اول دبيرستان )
4421
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی پیش دانشگاهی- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد سید خندان
( چهارم رياضي,چهارم تجربي )
3696
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی3- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد سید خندان
( سوم رياضي,سوم تجربي )
3382
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی2- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد سید خندان
( دوم رياضي,دوم تجربي )
3603
3 دی 1393
(جدید)
امتحان شیمی- دی ماه 93،مدارس سرای دانش_واحد سید خندان
( اول دبيرستان )
5174
1 آذر 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی هشتم - مدارس سرای دانش
( سوم راهنمايي )
3719
1 آذر 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی هفتم - مدارس سرای دانش
( اول متوسطه 1 )
3894
1 آذر 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی چهارم دبستان - مدارس سرای دانش
( چهارم دبستان )
7331
28 آبان 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول علوم چهارم دبستان - مدارس سرای دانش
( چهارم دبستان )
3681
28 آبان 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول علوم هفتم - مدارس سرای دانش
( اول متوسطه 1 )
2131
28 آبان 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول علوم هشتم - مدارس سرای دانش
( سوم راهنمايي )
2326
26 آبان 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول فارسی هفتم - مدارس سرای دانش
( اول متوسطه 1 )
1785
26 آبان 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول فارسی چهارم دبستان - مدارس سرای دانش
( چهارم دبستان )
2110
26 آبان 1393 نمونه سوال امتحانی نیم سال اول فارسی هشتم - مدارس سرای دانش
( سوم راهنمايي )
2076
[ دوشنبه هشتم دی 1393 ] [ 9:46 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
17مورد آزمون پایانی هندسه ۱ در یک فایل فشرده

 

 

[ سه شنبه هشتم مهر 1393 ] [ 11:9 قبل از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه هشتم مهر 1393 ] [ 11:5 قبل از ظهر ] [ م . سرلک ]
برای دیدن نمونه سوال ریاضی پایه ی هفتم(تیزهوشان) روی شکل کلیک کنید...

برای دیدن پاسخنامه ی تشریحی به ادامه ی مطلب بروید...


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم مهر 1393 ] [ 10:57 قبل از ظهر ] [ م . سرلک ]

[ شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ] [ 4:53 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 10:43 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
 

 

دانلود نمونه سوالات سال دوم دبيرستان 

 

نمونه سوالات به صورت فشرده در يك پوشه هستند و براي خارج كردن آن از حالت فشرده (زيپ) روي پوشه كليك راست كنيد و بعد گزينه ... Extract All  ( استخراج فايل ها) را بزنيد و مراحل را طي كنيد و رمز فايل www.farahanic.ir  است.

 

دانلود سوالات ادبيات فارسي 2 با حجم 1.55 MB

دانلود سوالات زبان فارسي 2 با حجم 1.08 MB

دانلود سوالات زبان انگليسي 2 با حجم 1.38 MB

 

 


موضوعات مرتبط: سئوالات دوم دبیرستان دوره دوم
[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 10:41 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ] [ 11:41 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 3:47 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
نمونه سوالات امتحاني برق خودرو درجه 2 (كاردانش) نمونه سوالات نهايي برق خودرو درجه 2(كار دانش) خرداد 90 دانلود كنيد

موضوعات مرتبط: نمونه سئوالات کاردانش مکانیک وبرق خودرو
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 3:44 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 3:36 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 3:29 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 3:28 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 3:24 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 3:20 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون میان نوبت دونم درس ریاضی پایه سوم

21 اسفندماه 1392


موضوعات مرتبط: دانلود نمونه سئوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:51 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون میان نوبت دوم درس اجتماعی پایه سوم

24 اسفندماه1392


موضوعات مرتبط: دانلود نمونه سئوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:39 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون عربی میان نوبت دوم-پایه سوم راهنمایی

25اسفندماه1392


موضوعات مرتبط: دانلود نمونه سئوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:38 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون درس عربی پایه هفتم- میان نوبت دوم

25 اسفندماه1392


موضوعات مرتبط: نمونه سئوالات سال هفتم
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:38 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون درس علوم پایه سوم -میان نوبت دوم

17 فروردین ماه1393


موضوعات مرتبط: نمونه سئوالات سال هفتم
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:37 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون میان نوبت دوم درس علوم پایه هفتم

17 فروردین ماه1393

سوال اول                                 سوال دوم

      


موضوعات مرتبط: نمونه سئوالات سال هفتم
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:37 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون میان نوبت دوم درس آمادگی دفاعی پایه سوم

18 فروردین ماه1393


موضوعات مرتبط: دانلود نمونه سئوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:36 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون میان نوبت دوم درس قرآن پایه هفتم

18 فروردین ماه1393


موضوعات مرتبط: نمونه سئوالات سال هفتم
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:35 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون میان نوبت دوم درس جغرافی پایه سوم راهنمایی

19فروردین1393


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات ریاضی سوم راهنمایی
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:34 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون میان نوبت دوم درس زبان انگلیسی پایه هفتم

19 فروردین1393


موضوعات مرتبط: نمونه سئوالات سال هفتم
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:34 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]

آزمون درس پیام های اسمان پایه سوم میان نوبت دوم

20 فروردین1393


موضوعات مرتبط: دانلود نمونه سئوالات سوم راهنمایی
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 12:33 بعد از ظهر ] [ م . سرلک ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

دانلود رایگان نمونه سئوالات تمام دوره های تحصیلی

معاونت آمورش متوسطه شهرستان ملارد
باسلام
این وب سایت ارایه کننده نمونه سئوالات از دوره ابتدایی تا پیش دانشگاهی وهنرستانها از تمام کشور جهت استفاده دبیران محترم و دانش آموزان گرامی میباشد لذا خواهشمند با ارائه پیشنهادات و انتقادات ما را یاری نمائید
سئوالات مورد نظر شما
امکانات وب
54
55 56 تماس با ما 57
« ارسال برای دوستان »
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by ParsTools
60 تماس با ما 60 61 58